Zakres robót:
- chodniki
- wjazdy
- obejścia domowe
- tarasy, schody, palisady
- parkingi
- zatoki postojowe
- place manewrowe

- odwodnienia liniowe
- studzienki
- osadniki i odprowadzenia wody z rynien dachowych

- remonty starych nawierzchni
- nawierzchnie z kruszywa